Categories
world news

แรงงานเมียนมากลับบ้าน โดนไล่ไปกักตัว 14 วัน ต้องสร้างรังอาศัยบนต้นไม้

แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ที่เดินทางจากประเทศไทย แล้วกลับไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณด่านพรมแดนไทย – เมียนมาแห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย- เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย ท้ายบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ส่วนหนึ่งได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ แต่เมื่อกลับไปถึงภูมิลำเนา ไม่สามารถเข้าหมู้บ้านได้

Categories
world news

แทนซาเนียเตือนข้อตกลงจำคุกกับผู้กระทำผิด

ผู้พิพากษาในแทนซาเนียตะวันตกเฉียงเหนือได้รับการบอกกล่าวให้หลีกเลี่ยงการออกโทษจำคุกทุกค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ coronavirus ผู้พิพากษาสูงสุดยังสั่งให้พวกเขาให้การประกันตัวกับผู้กระทำผิดที่ผ่านการรับรองสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในแปดแนวทางที่เขาออกในจดหมายถึงศาลแขวงหลายแห่งเพื่อช่วยหยุดการแพร่กระจายของไวรัสในคุก