แรงงานเมียนมากลับบ้าน โดนไล่ไปกักตัว 14 วัน ต้องสร้างรังอาศัยบนต้นไม้

World News

แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ที่เดินทางจากประเทศไทย แล้วกลับไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณด่านพรมแดนไทย – เมียนมาแห่งที่ 2 สะพานมิตรภาพไทย- เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย ท้ายบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ส่วนหนึ่งได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ แต่เมื่อกลับไปถึงภูมิลำเนา ไม่สามารถเข้าหมู้บ้านได้

เพราะชาวเมียนมาในหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกันรณรงค์ไม่ให้แรงงานที่ไปจากประเทศไทย หรือต่างประเทศอื่นๆ เข้าหมู่บ้าน แต่ต้องกักตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วันก่อน จึงจะเข้าไปอยู่กับครอบครัวและญาติพี่น้องได้ ซึ่งมีหลายหมู่บ้านได้ทำเพิงพักด้วยไม่ไผ่ให้แรงงานอาศัยอยู่ ขณะเดียวกันมีแรงงานบางคน ใช้วิธีขึ้นไปสร้างรังเหมือนรังนก บนต้นไม้ ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวบนต้นไม้ที่สร้างเป็นรังนอนรังอยู่ เหตุเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดผาอ่าง รัฐกะเหรี่ยง โดยแรงงงานคนดังกล่าวต้องขึ้นไปปลูกบ้านเป็นเสมือนรังนก อยู่ต้นบนไม้ และประกาศตัวไม่ยุ่งกับใคร 14 วัน แต่ทางญาติจะนำข้าว อาหาร น้ำดื่มมาแขวนไว้ โดยไม่ให้มีการสัมผัสมือหรือถูกตัวกัน ซึ่งขณะนี้แรงงานที่ขึ้นไปสร้างรังอยู่บนต้นไม้ ปราศรัยอยู่ บนต้นไม้ไปแล้วประมาณเกือบ 1 อาทิตย์ คงเหลืออีกกว่า 1 อาทิตย์ หรือครบ 14 วัน หรืออาจจะมากกว่านั้นสัก 1-2 วันก็จะลงมาจากต้นไม้ เพื่อเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านตามปกติ หลังจากพ้นการกักกันตัว