ความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ที่อ่อนนุ่ม

World News

ความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ที่อ่อนนุ่มอาจทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานเคียงข้างมนุษย์ได้ช่วยให้พวกเขายกของหนักหรือทำให้พวกมันตกอยู่ในอันตราย ในขั้นตอนต่อไปในอนาคตนั้นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พัฒนาซอฟท์แวร์แบบใหม่ที่การยืมคุณสมบัติจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมนั้นมีความปลอดภัยในขณะที่ยังคงความสามารถในการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนรูปร่าง

ข้อจำกัดที่สำคัญของหุ่นยนต์ที่อ่อนที่สุดคือต้องติดตั้งกับเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่หรือเสียบเข้ากับผนังซึ่งทำให้พวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นเราจึงสงสัยว่าจะเป็นเช่นไรถ้าเรารักษาปริมาณอากาศในหุ่นยนต์ไว้ตลอดเวลาจากจุดเริ่มต้นนั้นนักวิจัยได้จบลงด้วยหุ่นยนต์นุ่มระดับมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างของมันทำให้มันสามารถจับและจัดการวัตถุและม้วนไปในทิศทางที่ควบคุมได้