การล้มละลายเนื่องจากความท้าทายทางการเงินที่เกิดจาก coronavirus

Sport News

คณะกรรมการรักบี้ของสหรัฐอเมริกาลงคะแนนให้ยื่นบทที่ 11 การล้มละลายอันเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางการเงินที่ผ่านไม่ได้หลังจากเกิดวิกฤต coronavirus องค์กรปกครองระงับการแข่งขันตามทำนองคลองธรรมและกิจกรรมรักบี้อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากโรคระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินอยู่ศาลสหรัฐคดีที่ยื่นภายใต้บทที่ 11 แห่งประมวลกฎหมายล้มละลายสหรัฐอเมริกา

มักถูกอ้างถึงว่าเป็นการล้มละลายการปรับโครงสร้างองค์กร ข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างโดยข้อมูลจาก World Rugby ในขณะที่ทีมชาติชายและหญิงอาวุโสของประเทศจะแข่งขันต่อไปตามปกติเมื่อรักบี้กลับมาหน่วยงานที่กำกับดูแลอธิบายการตัดสินใจว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งมอบรากฐานเพื่อความมั่นคงในอนาคตหลังจากการปรึกษาหารืออย่างละเอียดกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายคณะกรรมการบริหารและสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ลงมติให้ยื่นบทที่ 11 อย่างเป็นทางการโดยการล้มละลายอันเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและผ่านไม่ได้